Pistol 118
Revolver 53
Rimfire Pistol 35
Rifle 122
Rimfire Rifle 29
Shotgun 98